Duaal leren in opmars in Vlaanderen

Onze arbeidsmarkt kent verschillende bottlenecks: onvoldoende kandidaten voor de vacatures, kandidaten met ontoereikende competenties. Beroepsopleidingen die niet zijn afgestemd op de noden van het bedrijfsleven, of noodzakelijk opleidingen die simpelweg niet bestaan.

Kleding- en confectiebedrijven hebben geleerd om de zaken in eigen handen te nemen. Eerder dan te geloven dat oplossingen uit de lucht komen vallen, staan bedrijven zelf in voor de beroepsopleiding en bijscholing van hun werknemers en nieuwkomers. Alle onderzoeken wijzen in dezelfde richting: zelfredzaamheid van bedrijven wint aan belang. Het wordt gereflecteerd in efficiënte en effectieve bedrijfsinterne opleidingscapaciteit.

Betekent dit dat de rol van scholen en externe opleiders is uitgespeeld? Helemaal niet, wel integendeel !

De noodzakelijke verjonging van de sector kan zeker slagen dankzij een efficiënte begeleiding van jongeren in onderwijs en beroepsopleiding. Meer nog, het ondersteunen van de bedrijfsinterne opleidingscapaciteit vraagt een strategische herziening van de dienstverlening van scholen en opleidingscentra.

Hiervoor is er behoefte aan innovatieve opleidingsformules, aangepast aan de vragen en mogelijkheden van bedrijven. DUAAL LEREN, een systeem dat momenteel een sterke opgang kent in Vlaanderen, is zo’n strategische koerswijziging die wel eens helemaal raak zou kunnen zijn. Onze allereerste duale leerling en haar leerwerkplek zijn alvast overtuigd.