De hub voor de talenten van vandaag & de Belgische mode- en confectie-industrie van morgen

Young Patterns verbindt werkzoekenden, studenten en jonge werknemers met de Belgische mode- en confectie-industrie.
Deze hub is een community voor en door jongeren onder de 26 jaar.
Samen met haar ambassadeurs organiseert Young Patterns verschillende initiatieven & evenementen.

Check wat we doen

Want jij bent de toekomst

Onze trots: de ambassadeurs van Young Patterns

Andrea – Eline – Hester – Pavani – Luna – Laurie – Merel – Fleur

We zouden het niet zonder hen kunnen. Ze zijn onze inspiratie, ons voorbeeld en ons brein: de ambassadeurs van Young Patterns. Ze voeden ons met hun eigen ervaringen, waardoor we samen verschillende acties kunnen uitwerken. En ze zijn ook bereid om hun ervaringen met jou te delen. Voel je dus vrij om contact met hen op te nemen.

Het jongerenproject van IVOC

Young Patterns is het jongerenproject van IVOC & IREC

IVOC is de organisatie die je waarschijnlijk zal tegenkomen als je eenmaal werkt in één van de Belgische modebedrijven.

IVOC is het opleidingscentrum voor de Belgische mode- en confectie-industrie en zorgt voor advies en opleidingen voor alle werknemers in de bedrijven.

IVOC biedt steun aan bedrijven die actief willen werken aan hun jongerenbeleid. Dit gaat over hen laten kennis maken met de waardes en de visie van jongeren enerzijds, maar anderzijds ook naar het op zoek gaan naar geschikt jong personeel of stagiair(e)s.

IVOC ondersteunt modescholen en zijn leerkrachten die jonge talenten helpen ontplooien. Dit doen ze door expedities te organiseren en door een specifiek aanbod van opleidingen en technische fiches aan te bieden aan modeleerkrachten.

Waar komt het geld vandaan?

De activiteiten van IVOC worden grotendeels gefinancierd met middelen van de Belgische kledingbedrijven. IVOC heeft 0,3% van de loonmassa in de industrie. Hiermee financiert IVOC opleidingen en opleidingssteun voor werknemers.

Op basis van samenwerkingsovereenkomsten dragen de overheden ook bij aan de middelen van het IVOC. De Vlaamse en Europese overheden financieren al geruime tijd specifieke IVOC-acties, bijvoorbeeld educatieve campagnes, projecten rond werkbaarheid of onderzoek.

Gezien de precaire situatie van veel jongeren op de arbeidsmarkt stelt de Belgische federale overheid ook extra middelen ter beschikking van IVOC, voor acties gericht op jongeren. Dit zijn projecten die gericht zijn op de tewerkstelling van jongeren onder de 26 jaar.

In de periode 2020-2021 zullen er projecten zijn in vele sectoren en één daarvan is de kledingindustrie.

De federale overheid voorziet een extra € 194.500 van de projectkosten in onze industrie.

www.ivoc.be